Thời khóa biểu năm học 2018 2019 thực hiện từ ngày 27 tháng 08 năm 2018

Tài liệu đính kèm: Tải về
Hiện đã có Thời khóa biểu của năm học 2018 - 2019 bắt đầu thực hiện từ ngày 27 tháng 08 năm 2018, các đồng chí giáo viên vào xem để thực hiện. Các đồng chí giáo viên chủ nhiệm vào nhận và thông báo tới học sinh để các em học sinh thực hiện.
Tác giả: admin
Bài tin liên quan