Trường THPT Phổ Yên

Trường THPT Phổ Yên được thành lập ngày 15/03/2002. Địa chỉ: Xã Tân Hương huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên. Trường có 27 lớp với tổng số khoảng 1100 học sinh. Tổng số cán bộ giáo viên là 69. Hiện nay nhà trường đã cơ bản hoàn thiện về CSVC để phục vụ giảng dạy và tập.

Trường THPT Phổ Yên được thành lập ngày 15/03/2002. Địa chỉ: Xã Tân Hương huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên. Với tổng diện tích khoảng 15.000 mét vuông. Hiện nay nhà trường đã cơ bản hoàn thiện về CSVC đủ phục vụ học tập một ca cho các em học sinh.
Trong những năm qua nhà trường đã không ngừng phấn đấu hoàn thiện về CSVC và phát triển đội ngũ giáo viên, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao.Nhà trường đã nhiều năm liền được công nhận danh hiệu trường tiên tiến và tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh. Tập thể cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường phấn đấu đến  năm 2018 sẽ đạt trường chuẩn Quốc gia.