Một số hoạt động của nhà trường trong năm học 2018 -2019

Đây là trang fanpage của nhà trường - thể hiện các hoạt động của nhà trường trong năm học, là nơi các giáo viên, các thế hệ học sinh sinh hoạt, trao đổi theo dõi và ủng hộ các hoạt động của nhà trường.https://www.facebook.com/truong.thptphoyen/ 

Rất mong được sự ủng hộ và chia sẻ của mọi người

Nguồn:thptphoyen.thainguyen.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan