Đề thi minh hoạ Đề thi THPT Quốc gia năm 2017 của Bộ GD&ĐT

Hiện nay, Bộ GD&ĐT đã đăng tải toàn bộ các đề thi minh hoạ Đề thi THPT Quốc gia năm 2017 để các phụ huynh, các em học sinh và các đồng chí giáo viên có thể tham khảo, định hướng trong quá trình ôn tập, chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới.
Tài liệu đính kèm: Tải về

Hiện nay, Bộ GD&ĐT đã đăng tải toàn bộ các đề thi minh hoạ Đề thi THPT Quốc gia năm 2017 để các phụ huynh, các em học sinh và các đồng chí giáo viên có thể tham khảo, định hướng trong quá trình ôn tập, chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới.

 

Các phụ huynh, các đồng nghiệp và các em học sinh có thể tham khảo tại địa chỉ:
/upload/s/20171226/9642bc5aaa90e5a81f2b36b892809e21download.aspx_ItemID%3D4705

hoặc: https://thituyensinh.vn/frontendTs/faces/DeThi?_afrLoop=3571544069300096&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=yce48vcas&_adf.ctrl-state=15tjhdnuae_10

Tác giả: admin
Bài tin liên quan