Hướng dẫn Thí sinh lớp 12 năm học 2018 - 2019 điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT

Nhà trường thông báo tới các em học sinh khối 12 năm học 2018 - 2019 thông tin liên quan đến điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT. Cụ thể trên file đính kèm.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Hiện tại, Bộ Giáo dục và đào tạo có công văn 2832 hướng dẫn các thí sinh lớp 12 năm học 2018 - 2019 thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT, Nhà trường xin thông báo tới toàn bộ các em học sinh lớp 12 năm học 2018 - 209-19 được biết để thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của bản thân được thuận lợi, đảm bảo chính xác tránh sai xót.

Cụ thể khung thời gian thử nghiệm và thời gian thực hiện điều chỉnh chính thức và các hướng dẫn thao tác, các em học sinh có thể tham khảo trên file đính kèm.

Nguồn:thptphoyen.thainguyen.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan