Thông báo Tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020

Trường THPT Phổ Yên xin thông báo tới các các trường THCS, các phụ huynh học sinh, các em học sinh lớp 9 trên địa bàn Thị xã Phổ Yên thông báo về Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 của trường.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 1o THPT của Sở Giáo dục và đào tạo Thái Nguyên, Trường THPT Phổ Yên xin thông báo về Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 của trường, cụ thể trong file đính kèm.

Tác giả: admin
Nguồn:thptphoyen.thainguyen.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan