Trường THPT Phổ Yên xin thông tin các thông tin về Cơ sở vật chất, Đội ngũ Cán bộ giáo viên, nhân viên, ....

Trường THPT Phổ Yên xin thông tin tới các đồng chí giáo viên, nhân viên nhà trường cùng toàn thể các bậc phụ huynh và các em học sinh các thông tin về Cơ sở vật chất nhà trường, thông tin về đội ngũ giáo viên nhân viên, chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020 cũng như Cam kết chất lượng trong năm học 2020 - 2021. Các thông tin chi tiết các quý thày cô, các bậc phụ huynh có thể tham khảo trong các file đính kèm.

Năm học 2020 - 2021 đã bắt đầu, cũng là lúc nhà trường cùng các thày cô và các em học sinh cùng nhau cố gắng thi đua, phấn đấu để đạt được những thành tích cao hơn, góp phần làm cho trường THPT Phổ Yên ngày càng lớn mạnh và phát triển. Để phục vụ mục tiêu đó, trường THPT Phổ Yên xin thông tin tới các đồng chí giáo viên, nhân viên nhà trường cùng toàn thể các bậc phụ huynh và các em học sinh các thông tin về Cơ sở vật chất nhà trường, thông tin về đội ngũ giáo viên nhân viên, chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020 cũng như Cam kết chất lượng trong năm học 2020 - 2021. Các thông tin chi tiết các quý thày cô, các bậc phụ huynh có thể tham khảo trong các file đính kèm.

Nguồn:thptphoyen.thainguyen.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan